Middelloodlijn

SAMSUNG CSC
In de driehoek DEF hierboven moeten de middelloodlijnen worden getekend. Hoe doen we dat?

We beginnen met zijde DE. Eerst zoek je het midden van de zijde op. Geef aan waar het midden ligt en laat met streepjes zien dat de 2 stukken even lang zijn.
SAMSUNG CSC

Nu leggen we de geodriehoek zo, dat wanneer we een lijn gaan tekenen, deze lijn door het midden van de zijde gaat en loodrecht op de zijde staat. Hieronder zie je wat bedoeld wordt.
_MG_1246
Natuurlijk geven we weer aan met een tekentje ∟ dat die hoek recht is.

Deze stappen herhalen we voor de andere zijden. Wanneer je een letter bij een lijn zet, moet dat een kleine letter zijn. Lijn m is de middelloodlijn van zijde DE, lijn l van zijde EF en lijn n van zijde DF.
_MG_1247
Je ziet dat de middelloodlijnen door 1 punt gaan.

Zwaartelijn

SAMSUNG CSC
Hierboven zien we driehoek KLM. We gaan de zwaartelijn tekenen vanuit hoekpunt M. Je zoekt hiervoor het midden op van de zijde die er tegenover ligt. Nu meet je dus KL op en die verdeel je in 2 gelijke stukken. Laat met streepjes ook zien dat die 2 stukken even lang zijn.
SAMSUNG CSC
Vervolgens teken je een lijnstuk van punt M naar dit midden van zijde KL.
Om de zwaartelijnen vanuit punt K en punt L te tekenen, volg je dezelfde stappen.
SAMSUNG CSC
In de laatste figuur zijn alledrie de zwaartelijnen van deze driehoek getekend. Je ziet dat de zwaartelijnen door 1 punt gaan. Dit is het zwaartepunt Z van de driehoek.

Mediaan

De mediaan is het middelste getal van een reeks getallen die op volgorde staan van klein naar groot.

Voorbeeld:
1 3 4 2 9 7 2 4 5
Deze getallen schrijven we nog eens op, nu van klein naar groot.
1 2 2 3 4 4 5 7 9
Nu kijken we welk getal in het midden staat. Dat is de eerste 4. In deze reeks getallen is 4 dus de mediaan.

Voorbeeld:
2 5 7 4 6 8 1 9
Ook deze getallen schrijven we van klein naar groot.
1 2 4 5 6 7 8 9
Nu kun je geen getal in het midden aanwijzen. Het midden ligt tussen 5 en 6. De mediaan is dan (5+6):2=5,5.