Wetenschappelijke notatie

Wanneer we een getal in de wetenschappelijke notatie gaan schrijven, moet het de volgende vorm krijgen:
eerst een getal tussen 1 en 10 en dat vermenigvuldigt met een macht van 10.

Voorbeeld:
SAMSUNG CSC
Dit getal zit niet tussen 1 en 10. We gaan daarom de komma verschuiven. Maar we zien helemaal geen komma! We gaan het eerst als een kommagetal schrijven.
SAMSUNG CSC
Nu gaan we de komma op een andere plaats zetten, zodat het wel een getal tussen 1 en 10 wordt.
SAMSUNG CSC
Daarvoor moeten we de komma 3 plaatsen naar links verschuiven.
Maar nu staat er 5,4 en dat is niet evenveel als het originele getal 5400. Het klopt weer wel als we er achter schrijven x1000.
SAMSUNG CSC
En die 1000 moeten we schrijven als macht van 10. 10x10x10=1000, dus 1000 is 10 tot de macht 3.
SAMSUNG CSC

Nog een voorbeeld.
SAMSUNG CSC
Ook dit is weer geen getal tussen 1 en 10. Waar moeten we de komma zetten?
SAMSUNG CSC
Om er 2,3 van te maken, moet de komma 6 plaatsen naar rechts. Let op: in het vorige voorbeeld ging de komma naar links. Wat schrijven we dan nu achter 2,3? We kunnen er niet achter zetten x10 tot de macht 6, want dat is een miljoen. We schrijven:
SAMSUNG CSC