Staafdiagram

In een staafdiagram kun je informatie aflezen. Let op: de staven mogen elkaar niet raken, dan heet het namelijk een histogram.

SAMSUNG CSC

We kunnen hier bijvoorbeeld aflezen dat er in het jaar 2010 precies 30000 inwoners waren.

Advertenties

Frequentietabel

In een frequentietabel kun je zien hoe vaak iets voorkomt.

Aan een groepje kinderen is gevraagd hoe oud ze zijn. De resultaten zie je hieronder.

SAMSUNG CSC

We zien dat bij leeftijd 13 frequentie 5 staat. Dat betekent dat er 5 kinderen waren die 13 jaar waren.

Deze gegevens kunnen we in een histogram zetten. Dat is een staafdiagram waarbij de staven tegen elkaar aan staan.

SAMSUNG CSC