Breuken met letters vereenvoudigen

De volgende breuk kan worden vereenvoudigd:

SAMSUNG CSC

Als de letters er niet zouden staan, zou je de 3 en 6 veranderen in een 1 en 2. Dat doen we nu dan ook gewoon.

SAMSUNG CSC

Wanneer boven en onder gelijke letters staan, kun je die weglaten. Het wordt nu dan:

SAMSUNG CSC

Nog een voorbeeld:

SAMSUNG CSC

Eerst delen we beide getallen door 4. Het wordt dan:

SAMSUNG CSC

Nu kunnen we weer boven en onder gelijke letters weglaten. Bovenin laten we het kleine 2-tje weg, onderin laten we de letter a weg.

SAMSUNG CSC

Tenslotte laten we nog de 1 weg voor de a, want a is korter dan 1a en toch hetzelfde.

SAMSUNG CSC

Rekenvolgorde

Wanneer er meerdere berekeningen in 1 staan, bijvoorbeeld 3×2+6-8:4=, volg je de regels voor rekenvolgorde:

Als eerste bereken je wat tussen haakjes staat
Als tweede vermenigvuldigen en/of delen IN DE VOLGORDE WAARIN HET STAAT
Tenslotte optellen en/of aftrekken IN DE VOLGORDE WAARIN HET STAAT.

Wanneer je iets hebt uitgerekend, schrijf je op die plaats de uitkomst. De rest van de berekening neem je gewoon over.

We werken de opgave van hierboven uit.

3 x 2 + 6 – 8 : 4 =
Er zijn geen haakjes, op naar de volgende.
Dat is x en : IN DE VOLGORDE WAARIN HET STAAT.
Nu zien we eerst x, dus doen eerst x. Het wordt dan
6 + 6 – 8 : 4 =
Vervolgens delen.
6 + 6 – 2 =
Nu + en – IN DE VOLGORDE WAARIN HET STAAT. + staat vóór -, dus we rekenen eerst + uit.
12 – 2 = 10

Verhoudingstabel

In een verhoudingstabel wordt boven en onder met hetzelfde getal vermenigvuldigd of door hetzelfde getal gedeeld.

Voorbeeld:
SAMSUNG CSC

De bovenste is wel een verhoudingstabel, want 3×4=12 en 7×4=28. Naar 18 is het makkelijkst vanuit 3. 3×6=18 en 7×6=42

De onderste is geen verhoudingstabel. De achterste getallen kloppen wel (2×10=20 en 5×10=50), maar de middelste getallen kloppen niet. Want:
2×3=6, maar 5×3=15 en er staat 9 ipv 15. Je kunt dus niet zeggen:
2+4=6 en 5+4=9, want je mag alleen x of : gebruiken.