Metriek stelsel

Bij het metriek stelsel gaat het over het volgende rijtje:

km (kilometer)

hm (hectometer)

dam (decameter)

m (meter)

dm (decimeter)

cm (centimeter)

mm (millimeter)

We schrijven:

km hm dam m dm cm mm

Ga je in dit rijtje naar rechts, dan komt er steeds een nul bij. Ga je naar links, dan gaan er nullen af.

Natuurlijk kennen we ook de vierkante meters. Hier is elke stap een verschil van 2 nullen.

En dan hebben we nog de kubieke meters. Dan rekenen we 3 nullen per stap.

Voorbeeld:

SAMSUNG CSC

Van dam naar m is 1 stap naar rechts, dus komt er 1 nul bij.

SAMSUNG CSC

Van cm naar m is 2 stappen naar links, dus gaan er 2 nullen af.

Nu naar de vierkante meters.

SAMSUNG CSC

Van dm naar mm is 2 stappen en omdat het om vierkante dm en mm gaat is elke stap 2 nullen. Er komen dus 4 nullen bij.

SAMSUNG CSC

Van cm naar m is naar links, dus er gaan nullen af. Van cm naar m is 2 stappen en omdat het vierkante cm en m zijn, zijn het 2×2=4 nullen eraf.

Dan nog de inhoud.

SAMSUNG CSC

Dit is 1 stap van 3 nullen.

SAMSUNG CSC

Deze uitzondering moet je uit je hoofd kennen: een liter is evenveel als een kubieke decimeter. Van daaruit naar kubieke meters is 1 stap van 3 nullen.

Oppervlakte trapezium

Oppervlakte trapezium = 0,5 x (bovenste zijde + onderste zijde) x hoogte

Let op: de hoogte moet loodrecht op de bovenste en onderste zijde staan!

SAMSUNG CSC

De figuur hierboven is een trapezium, dat betekent dat zijde AB en zijde DC evenwijdig aan elkaar lopen. De stippellijn vanuit D staat loodrecht op zijde AB en dus ook loodrecht op zijde DC. Deze stippellijn is dus de hoogte van dit trapezium.

SAMSUNG CSC

Er staan vaak ook getallen bij die je niet nodig hebt. In deze figuur hebben we nodig de hoogte en de lengte van bovenste en onderste zijde.

SAMSUNG CSC

Oppervlakte trapezium = 0,5 x (bovenste zijde + onderste zijde) x hoogte
Oppervlakte trapezium = 0,5 x (4 + 7) x 5
Oppervlakte trapezium = 27,5

Oppervlakte parallellogram

Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte

Let op: de basis en de hoogte moeten loodrecht op elkaar staan, dus een hoek van 90 graden met elkaar maken.

SAMSUNG CSC

Zijde PQ en de stippellijn staan loodrecht op elkaar, dit zijn dus de basis en de hoogte. Het is dus leuk om te weten dat zijde PS 3 is, maar die informatie hebben we nu helemaal niet nodig.

Oppervlakte parallellogram = basis x hoogte
Oppervlakte parallellogram = 12 x 2
Oppervlakte parallellogram = 24

Oppervlakte driehoek

Oppervlakte driehoek = 0,5 x basis x hoogte

Let op: de basis en de hoogte moeten een hoek van 90 graden met elkaar maken!

SAMSUNG CSC

In de driehoek die we hierboven zien, komen geen lijnen voor die loodrecht op elkaar staan. Die gaan we er dus zelf in tekenen.

SAMSUNG CSC

Nu is KL de basis en de stippellijn de bijbehorende hoogte.

Nu hebben we nog getallen nodig.

SAMSUNG CSC

Soms zijn meer getallen gegeven dan nodig. We hebben alleen de lengte van de 2 strepen die loodrecht op elkaar staan nodig, dus van de basis en de hoogte.

SAMSUNG CSC

Oppervlakte driehoek = 0,5 x basis x hoogte
Oppervlakte driehoek = 0,5 x 6 x 8
Oppervlakte driehoek = 24